Gã khổng lồ trong ngành Công nghiệp Trò chơi sử dụng Kiểm thử bản địa hóa của LogiGear để mở rộng trò chơi của họ trên khắp thị trường châu Âu

Tổng Quan Do khối lượng công việc lớn cần thiết cho kiểm thử bản địa hóa trên các nền tảng di động, web và máy tính để bàn, khách hàng đã quyết định tìm kiếm đối tác kiểm thử chiến lược có thể giúp tăng cường nhân viên để đáp…