Chính sách Bảo mật Doanh nghiệp của LogiGear

Tại LogiGear, chúng tôi hoàn toàn cam kết bảo mật tài sản trí tuệ, vật liệu thiết bị và sinh kế của khách hàng, Phòng kiểm tra đảm bảo chất lượng của chúng tôi có các biện pháp bảo mật toàn diện bao gồm:

Bảo Mật Truy Cập Dữ Liệu

 • Tường lửa bảo mật dữ liệu để tránh việc truy cập trái phép vào mạng lưới.
 • Sử dụng mật khẩu mạnh để hạn chế quyền truy cập vào máy tính cá nhân và máy trạm.
 • Quyền truy cập vào các tệp và thư mục quan trọng chỉ được cấp cho những người cụ thể.
 • Tất cả thư từ và máy chủ web được đặt tại trung tâm dữ liệu internet riêng biệt.
 • Có chính sách dự phòng áp dụng. Dữ liệu lưu trữ dự phòng hàng tháng được giữ tại một vị trí khác bên ngoài và các bản lưu trữ có để tháo được. được giữ an toàn với lịch sử hoạt động được cập nhật liên tục.
 • Quy trình quản lý bảo mật đa cấp bao gồm các cuộc kiểm tra bảo mật thường xuyên và đột xuất để đánh giá được lỗ hỏng tiềm ẩn.
 • Mã hoá email áp dụng cho các email quan trọng.
 • Mật khẩu bảo mật cho tài liệu quan trọng.

An Ninh Mạng

 • Quy trình của mỗi khách hàng chạy trên một VLAN / VPN riêng biệt khi được thực hiện ở nước ngoài hoặc bên ngoài trang web.
 • Các đường hầm an toàn do phần mềm xác định được thực hiện thông qua internet.
 • Quyền truy cập VLAN/VPN chỉ được giao cho nhân viên được khách hàng uỷ quyền để tránh việc truy cập dữ liệu trái phép.
 • Bảo mật Anti-virus chạy trên máy tính và máy chủ.
 • Bộ lọc thư rác và tập tin đính kèm cũng sẽ được sử dụng.
 • Giám sát trực tiếp hoạt động trên WAN và LAN.

Bảo Mật Vật Lý

 • Tất cả nhân trong khu vực phòng thí nghiệm bên ngoài được cấp thẻ nhận dạng hình ảnh và thẻ ra vào.
 • Khách được cấp thẻ riêng và không được phép ra vào một số khu vực của phòng thí nghiệm bên ngoài.
 • Hạn chế ra vào cho từng nhân viên trên toàn khu vực.
 • Bảo vệ canh giữ liên tục 24/7.

Thỏa Thuận Không Tiết Lộ/ Non-Disclosure Agreements (NDA)

 • Mọi nhân viên đều kí bản NDA riêng biệt, cũng như các thỏa thuận phát minh và thông tin độc quyền.
 • Nhân viên sẽ không công bố thông tin độc quyền cho bất cứ ai ngoài công ty. Hơn nữa, họ sẽ không được sử dụng, nhân bản, phát hành, tóm tắt hay lược bỏ thông tin đó khỏi cơ sở công ty.
 • Nhân viên sẽ không tiếp xúc với bất kì công ty khác nào trong thời gian làm việc. Nhân viên thôi việc sẽ không được sử dụng tài nguyên, bài tập thực hành hay khách hàng của LogiGear.
 • Tài liệu tuyệt mật nhân được từ bên thứ 3 hoặc khách hàng sẽ được giữ kín với chế độ bảo mật cao. Tài liệu tuyệt mật sẽ chỉ được sử dụng khi cần để hoàn thành các nghĩa vụ của công ty.
 • Bất kỳ phát minh hoặc hồ sơ liên quan nào liên quan đến hoặc bắt nguồn từ công việc cho công ty, nhà cung cấp hoặc khách hàng của công ty phải được tiết lộ cho công ty. Tất cả thông tin và hồ sơ về bất kỳ ý tưởng, quy trình, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, phát minh, công nghệ, chương trình máy tính, sản phẩm gốc với quyền tác giả, thiết kế, công thức, khám phá, bằng sáng chế, hoặc bản quyền được hình thành hoặc phát triển phải được tiết lộ ngay cho công ty.

Phân Bổ Nhân Viên, Đào Tạo và Văn Hoá

 • Tài nguyên cần thiết có sẵn cho tất cả dự án. Điều này nhầm ngăn chặn sử dụng trái phép tài nguyên của khách hàng và bảo vệ thông tin độc quyền.
 • Các chương trình đào tạo toàn diện và văn hóa công ty của chúng tôi bao gồm với một khuôn khổ đạo đức cứng rắn. Nhân viên không trao đổi IP giữa các dự án – thông tin tuyệt mật giữ tuyệt mật

Quản Lý Tài Liệu Tuyệt Mật

 • Không cho phép truy cập vào hộp thư công cộng. Truy cập vào ổ cứng hoặc công cụ tháo rời bị hạn chế và cho phép bởi quản lý dự án chịu trách nhiệm cho dự án đấy.
 • Đội theo dõi và xem xét những email quá một mức độ nặng, có hay không có đính kèm file.

Được tin tưởng bởi

VĂN PHÒNG LOGIGEAR

LogiGear Việt Nam – TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

462 Phan Xich Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại:

+84 28 3995 4072

Fax:

+84 28 39954076

LogiGear Việt Nam – Đà Nẵng

Địa chỉ

346 đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:

+84 236 3655 333

Fax:

+84 28 39954076

LogiGear Việt Nam – Huế

Địa chỉ:

53 đường Nguyễn Huệ, Quận Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế, Huế, Việt Nam

LogiGear USA – Seattle

Địa chỉ

600 Stewart Street Suite 400, Seattle WA 98101

LogiGear USA – Trụ sở chính

Địa chỉ:

1730 S. Amphlett Blvd. Suite 200 San Mateo, CA 94402

Số điện thoại:

+1(800) 322-0333 (Sales)

+1(650) 572-1400 (Hỗ trợ)

Fax:

+1 650 572 2822

LogiGear Japan – Tokyo

Địa chỉ

Hatsudai Center Bldg., 1-51-1, Hatsudai, Shibuya, Tokyo 151-0061, Japan

Số điện thoại:

+81-3-4500-8702