Chính sách Quyền riêng tư của Tập đoàn LogiGear

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư áp dụng với dịch vụ trực tuyến của Tập đoàn LogiGear (“LogiGear”) (bao gồm website và ứng dụng di động của LogiGear), và bất kỳ giao diện trực tuyến nào của LogiGear hoặc công ty con liên kết với Chính sách này, cùng với bất kỳ phần mềm nào được LogiGear cung cấp cho bạn.

Cụm từ “LogiGear,” “chúng tôi,” hoặc “của chúng tôi,” trong chính sách bảo mật nói tới LogiGear và các chi nhánh của nó (nếu có) có liên kết với Chính sách này. Chính sách này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin từ hoặc về bạn, đồng thời giải thích cách thông tin có thể được thu thập và sử dụng cho các mục đích quảng cáo.

Đối với khách truy cập vào trang web LogiGear, người sử dụng các dịch vụ và phần mềm LogiGear, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn theo các điều khoản và điều kiện của thông báo này. Chính sách Bảo mật này mô tả các hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • Thông qua các trang web do chúng tôi điều hành mà từ đó bạn đang truy cập Chính sách quyền riêng tư này (phần “Trang web”);
 • Thông qua các ứng dụng phần mềm do chúng tôi cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua máy tính và thiết bị di động và liên quan đến việc bạn đang truy cập Chính sách quyền riêng tư này (phần “Phần mềm”);
 • Thông qua email mà chúng tôi gửi cho bạn có liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này

Nói chung, chúng tôi gọi Trang web, Phần mềm và thông báo email là “Dịch vụ”.

Thông tin cá nhân

Thông tin Cá nhân” là thông tin xác định bạn là một cá nhân hoặc liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng được và có thể bao gồm (nhưng không nhất thiết giới hạn ở) bất kỳ thông tin nào sau đây:

 • Tên;
 • Địa chỉ bưu điện;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ email;
 • Thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Ngày sinh;
 • Chức danh và vai trò công việc;
 • Ảnh đại diện;
 • Số an sinh xã hội;
 • ID tài khoản mạng xã hội;
 • Tên người dùng và mật khẩu.

Cách chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân theo nhiều cách khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Qua các dịch vụ
  • Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, chẳng hạn như khi bạn đăng ký hoặc sử dụng tài khoản LogiGear.
 • Qua các Website
  • Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, thông tin sau có thể được thu thập và lưu trữ cho đến khi bị xóa:
 • Địa chỉ IP máy tính của bạn; ngày / giờ truy cập; tên của các trang bạn đã truy cập; Hệ điều hành của trình duyệt của bạn.
 • Ngoại tuyền
  • Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn từ nhiều nguồn ngoại tuyến, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi tại các sự kiện như hội nghị và triển lãm thương mại.
 • Từ nhiều nguồn khác
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của bạn qua nhiều nguồn khác, ví dụ như:
   • Database công cộng;
   • Đối tác quảng cáo.
  • Lý do chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân
   • Thông tin Cá nhân được thu thập để cung cấp cho bạn các Dịch vụ nhằm cung cấp kết nối thích hợp đến trang web của Chúng tôi, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng thích hợp, để đánh giá tính ổn định và bảo mật của hệ thống cũng như cho các mục đích quản trị khác. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn và bạn không cung cấp thông tin đó, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ cho bạn. Lưu ý rằng nếu bạn tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào liên quan đến người khác liên quan đến Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.
  • Cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân
   • Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, bao gồm (nhưng không giới hạn):
    • Cung cấp chức năng của Dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của bạn.
    • Cung cấp cho bạn quyền truy cập an toàn vào tài khoản của mình, bao gồm quản lý tên người dùng và mật khẩu của bạn.
    • Cung cấp cho bạn chức năng được liên kết với tài khoản của bạn.
    • Trả lời các câu hỏi của bạn và thực hiện các yêu cầu của bạn.
    • Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng thích hợp.
    • Cung cấp cho bạn thông tin quản trị chung, chẳng hạn như các thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động này để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và các nghĩa vụ pháp lý khác của chúng tôi.

 • Cung cấp cho bạn bản tin của chúng tôi và / hoặc các tài liệu tiếp thị khác và tạo điều kiện cho việc chia sẻ xã hội.
  • Gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị như email để cho bạn biết về các dịch vụ của chúng tôi, các sản phẩm mới và các tin tức khác về công ty của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tham gia vào hoạt động này với sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

 • Phân tích Thông tin Cá nhân để báo cáo kinh doanh và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa.
  • Để phân tích hoặc dự đoán các sở thích của bạn, để tổng hợp thông tin cho quảng cáo, báo cáo và phân tích liên quan đến kinh doanh;
  • Để cá nhân hóa các tương tác của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn thông tin và / hoặc các ưu đãi phù hợp với sở thích của bạn;
  • Để hiểu rõ hơn về sở thích của bạn để chúng tôi có thể cung cấp nội dung thông qua Dịch vụ của mình mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp và thú vị đối với bạn.

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa với sự đồng ý của bạn hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

 • Tổng hợp và / hoặc ẩn danh Thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi có thể tổng hợp và / hoặc ẩn danh Thông tin Cá nhân để nó có thể không còn được coi là Thông tin Cá nhân nữa. Chúng tôi làm như vậy để tạo ra dữ liệu khác cho mục đích sử dụng của chúng tôi, mà chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ cho quảng cáo, tiếp thị, phân tích kinh doanh, phân tích kỹ thuật, giao tiếp với bạn, giao tiếp với các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc hợp pháp nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ điều nào sau đây:
   • Phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi;
   • Kiểm toán để xác minh rằng các quy trình nội bộ của chúng tôi hoạt động như dự kiến và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc hợp đồng;
   • Giám sát gian lận và bảo mật, chẳng hạn như để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hoặc cố gắng thực hiện hành vi trộm cắp danh tính;
   • Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
   • Nâng cao, cải tiến hoặc sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của chúng tôi;
   • Xác định xu hướng sử dụng, chẳng hạn như hiểu phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi được người dùng quan tâm nhất;
   • Điều hành và mở rộng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm việc hiểu những phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi là thú vị nhất đối với bạn và những người khác;
   • Xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này và thực hiện việc quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và / hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân

 • Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các chi nhánh và đối tác kinh doanh của chúng tôi như được nêu chi tiết dưới đây để thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, bao gồm cả các mục đích sử dụng được mô tả ở trên.
  • Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, để tạo điều kiện cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.
   • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, công nghệ thông tin, mạng và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm toán và các dịch vụ khác.
  • Đối với các bên thứ ba khác, để cho phép họ gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị, phù hợp với lựa chọn của bạn.

Sử dụng và tiết lộ khác

Chúng tôi cũng sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi cần thiết hoặc thích hợp, đặc biệt khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích hợp pháp phải làm như vậy:

 • Tuân thủ luật và quy định hiện hành.
  • Điều này có thể bao gồm luật bên ngoài quốc gia cư trú của bạn.
 • Hợp tác với các cơ quan công quyền và chính phủ.
  • Để trả lời một yêu cầu hoặc cung cấp thông tin mà chúng tôi tin là quan trọng.
  • Chúng có thể bao gồm các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài quốc gia cư trú của bạn.
 • Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
  • Ví dụ: khi chúng tôi phản hồi các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật về thông tin, trát đòi hầu tòa và lệnh hoặc cung cấp thông tin mà chúng tôi tin là quan trọng.
 • Vì lý do pháp lý khác.
  • Bao gồm (nhưng không giới hạn) việc thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi;
  • Bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và / hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác.
 • Liên quan đến mua bán hoặc giao dịch kinh doanh.
  • Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tiết lộ hoặc chuyển giao Cá nhân và Thông tin của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp có bất kỳ tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản của chúng tôi hoặc cổ phiếu (bao gồm liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tương tự). Các bên thứ ba như vậy có thể bao gồm, ví dụ, một tổ chức mua lại và các cố vấn của nó.

Thông tin khác

Thông tin khác” là bất kỳ thông tin nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc không liên quan trực tiếp đến một cá nhân có thể nhận dạng được. Thông tin đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin trình duyệt và thiết bị;
 • Dữ liệu sử dụng phần mềm;
 • Thông tin được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel, đèn hiệu web, GIFS rõ ràng và các công nghệ khác;
 • Thông tin nhân khẩu học và các thông tin khác do bạn cung cấp không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn;
 • Thông tin đã được tổng hợp theo cách không còn tiết lộ danh tính cụ thể của bạn.

Nếu chúng tôi được yêu cầu coi Thông tin khác là Thông tin cá nhân theo luật hiện hành, thì chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập Thông tin khác

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Thông tin khác theo nhiều cách khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
  • Một số thông tin nhất định được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động thông qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ Điều khiển truy cập phương tiện (MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị và kiểu máy, ngôn ngữ và loại và phiên bản trình duyệt Internet . Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng Dịch vụ hoạt động bình thường.
 • Thông qua việc bạn sử dụng Phần mềm.
  • Khi bạn tải xuống và / hoặc sử dụng Phần mềm, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Phần mềm, chẳng hạn như ngày và giờ Phần mềm trên thiết bị của bạn truy cập vào máy chủ của chúng tôi cũng như thông tin và tệp nào đã được tải xuống Phần mềm dựa trên số thiết bị của bạn.
 • Sử dụng Cookies.
  • Cookie là những phần thông tin được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị bạn đang sử dụng. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin như loại trình duyệt, thời gian trên trang web, các trang đã truy cập, tùy chọn ngôn ngữ và mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích bảo mật, để hỗ trợ điều hướng, hiển thị thông tin hiệu quả hơn, để cá nhân hóa / điều chỉnh trải nghiệm của bạn khi tương tác với chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp cho bạn quảng cáo) và để nhận ra thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng các sản phẩm trực tuyến của chúng tôi và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Dịch vụ để liên tục cải tiến thiết kế và chức năng, để hiểu cách chủ tài khoản và khách truy cập sử dụng Dịch vụ và để hỗ trợ chúng tôi giải quyết các câu hỏi liên quan đến Dịch vụ.
   • Bạn có thể từ chối chấp nhận các cookies này và hầu hết các thiết bị và trình duyệt đều cung cấp cài đặt bảo mật riêng cho cookies. Bạn sẽ cần quản lý cài đặt cookie của mình cho từng thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận những cookies này, bạn có thể gặp một số bất tiện khi sử dụng Dịch vụ và một số sản phẩm và dịch vụ trực tuyến. Ví dụ: chúng tôi sẽ không thể nhận dạng thiết bị của bạn và bạn có thể cần phải trả lời một câu hỏi mỗi khi đăng nhập.
   • Cookies thường được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian xác định trước, thường là 30 ngày. Nếu bạn truy cập lại trang web của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian đó, trang web sẽ tự động nhận ra rằng bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và bạn đã thực hiện những thông tin đầu vào và cài đặt nào, vì vậy bạn không phải nhập lại những cài đặt đó.
  • Sử dụng thẻ pixel và các công nghệ tương tự
   • Chúng tôi có thể sử dụng thẻ pixel (hay còn được biết đến là web beacons và clear GIFs) để theo dõi hành động của người dùng Dịch vụ, đo lường mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và tổng hợp thống kê về việc sử dụng Dịch vụ và tỷ lệ phản hồi.
  • Địa chỉ IP
   • Địa chỉ IP của bạn được Nhà cung cấp dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính của bạn. Địa chỉ IP có thể được xác định và ghi tự động vào tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào người dùng truy cập Dịch vụ, cùng với thời gian truy cập và các trang đã truy cập. Thu thập địa chỉ IP là phương pháp tiêu chuẩn và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web, ứng dụng và các dịch vụ khác. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng, chẩn đoán sự cố máy chủ và quản lý Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể lấy được vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

Phân tích Web

Phân tích trang web được sử dụng để tối ưu hóa liên tục trang web của chúng tôi. Việc theo dõi cung cấp một bản ghi thống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi và để đánh giá nó nhằm mục đích tối ưu hóa đề nghị của chúng tôi cho bạn. Theo thời gian, chúng tôi sử dụng các dịch vụ và công cụ xử lý và thu thập dữ liệu để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất hiện có. Một ví dụ về dịch vụ phân tích trang web là Google Analytics. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ phân tích mà chúng tôi sử dụng, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu được mô tả trong phần sau là sự quan tâm được phép của chúng tôi đối với việc thiết kế dựa trên nhu cầu và liên tục tối ưu hóa trang web của chúng tôi.

Bảo mật

Để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi bị truy cập và sử dụng trái phép, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tuân thủ các luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và các luật địa phương có liên quan khác cũng như các thông lệ thích hợp của ngành. Các biện pháp này có thể bao gồm các biện pháp bảo vệ thiết bị, các tệp và tòa nhà được bảo mật cũng như sự giám sát của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi để đảm bảo thông tin vẫn được bảo mật và an toàn. Thật không may, không có hệ thống truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Lựa chọn và Quyền truy cập

Các lựa chọn của bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Bạn có thể chọn không tham gia:

 • Nhận liên lạc điện tử từ chúng tôi: Nếu bạn không còn muốn nhận các email liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi về sau, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn có trong mỗi email như vậy.
 • Việc chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ: Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn về sau với các chi nhánh của chúng tôi vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, bạn có thể chọn không tham gia chia sẻ này bằng cách liên hệ với privacy@logigear.com.

Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận các email liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo quản trị quan trọng mà bạn không thể chọn không nhận.

Quyền Bổ sung

Luật đặt ra các nghĩa vụ mạnh mẽ đối với các thực thể trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn phản ánh các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Một số quyền liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho phép bạn thực hiện các yêu cầu nhất định của chúng tôi, chi tiết như sau:

(a) Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và thực hiện quyền được cung cấp cho bạn hoặc người khác thay mặt bạn một bản sao ở định dạng kỹ thuật số bằng cách gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ nêu dưới đây.

(b) Cho chúng tôi biết nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác

Nếu bạn cho rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn là không chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin và thực hiện các bước để chỉnh sửa nếu cần thiết.

(c) Yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa, hạn chế sử dụng hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định như tiếp thị. Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của bạn theo bất kỳ cách nào, vui lòng liên hệ. Nếu chúng tôi vẫn đang cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ cần tiếp tục sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ đó. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ phải tiếp tục xử lý thông tin của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Thông tin thường sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn, mặc dù chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý trong một số trường hợp nhất định.

(d) Yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu từ chúng tôi bản sao dữ liệu cá nhân của bạn, dữ liệu này sẽ được cung cấp cho Bạn ở định dạng có cấu trúc, tiêu chuẩn và máy có thể đọc được.

(e) Thu hồi sự đồng ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý đã từng đưa ra của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn thu hồi sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn trong phạm vi luật pháp yêu cầu.

(f) Thời gian lưu trữ

Chúng tôi thường chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân miễn là cần thiết để hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi xóa dữ liệu, trừ khi chúng tôi cần dữ liệu cho đến khi hết thời hạn luật định để làm bằng chứng cho các khiếu nại dân sự hoặc cho các yêu cầu lưu trữ theo luật định.

Chúng tôi thường lưu giữ thông tin hợp đồng trong ba năm kể từ cuối năm mà mối quan hệ kinh doanh với bạn kết thúc.

Đôi khi chúng tôi lưu dữ liệu của bạn vì lý do kế toán và thuế. Chúng tôi có nghĩa vụ làm như vậy vì các nghĩa vụ tài liệu pháp lý có thể phát sinh theo luật. Thời hạn lưu trữ các tài liệu này là từ hai năm đến mười năm.

Thông tin Liên hệ

Nếu bạn muốn chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào chúng tôi đã thu thập hoặc thực hiện các quyền của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Phòng Sales & Marketing của LogiGear VN

Email: truc.phan@logigear.com

Địa chỉ: 462 Phan Xích Long, Phường 2 Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Trong yêu cầu của bạn, vui lòng nêu rõ Thông tin cá nhân bạn muốn thay đổi hoặc liệu bạn có muốn xóa Thông tin cá nhân của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay không. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến Thông tin cá nhân được liên kết với địa chỉ email mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu cho chúng tôi và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu trữ hồ sơ và / hoặc để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào mà bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa.

Thời gian Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân trong thời gian cần thiết hoặc được phép dựa trên (các) mục đích mà Thông tin đó được lấy và phù hợp với luật hiện hành.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp Dịch vụ cho bạn (ví dụ: miễn là bạn có tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ);
 • Cho dù có nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (ví dụ: một số luật nhất định yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi có thể xóa chúng);
 • Việc lưu giữ có phù hợp theo luật hay không (chẳng hạn như liên quan đến thời hiệu áp dụng, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

Dịch vụ của bên thứ ba

 • Chính sách Bảo mật này không đề cập đến và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, thông tin hoặc các hoạt động khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào mà Dịch vụ liên kết đến. Việc bao gồm một liên kết trên Dịch vụ không có nghĩa là chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi chứng thực cho trang web hoặc dịch vụ được liên kết.
 • Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ thông tin hoặc các chính sách hoặc thông lệ bảo mật của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, Blackberry hoặc bất kỳ nhà phát triển phần mềm, nhà cung cấp phần mềm, nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội nào khác , nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị.

Sử dụng Dịch vụ của Trẻ vị thành niên

 • Dịch vụ không hướng đến các cá nhân dưới mười sáu (16) tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 16 tuổi.

Quyền tài phán và chuyển giao xuyên biên giới

 • Thông tin Cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở vật chất hoặc tại đó chúng tôi liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ, và bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn hiểu rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn có thể có dữ liệu các quy tắc bảo vệ khác với quy định của quốc gia bạn. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở các quốc gia khác có thể được quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin nhạy cảm

 • Trừ khi chúng tôi yêu cầu, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi và bạn không tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ: số an sinh xã hội, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sức khỏe, sinh trắc học hoặc di truyền đặc điểm, lý lịch tội phạm hoặc tư cách thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc đối với chúng tôi.

Cập nhật Chính sách Bảo mật này

 • Chú giải “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này cho biết thời điểm Chính sách quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

Được tin tưởng bởi

VĂN PHÒNG LOGIGEAR

LogiGear Vietnam – Saigon

Địa chỉ:

462 Phan Xich Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại:

+84 28 3995 4072

Fax:

+84 28 39954076

LogiGear Vietnam – Da Nang

Địa chỉ

346 đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:

+84 236 3655 333

Fax:

+84 28 39954076

LogiGear Vietnam – Hue

Địa chỉ:

53 đường Nguyễn Huệ, Quận Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế, Huế, Việt Nam

LogiGear USA – Seattle

Địa chỉ

600 Stewart Street Suite 400, Seattle WA 98101

LogiGear USA – Headquarters

Địa chỉ:

1730 S. Amphlett Blvd. Suite 200 San Mateo, CA 94402

Số điện thoại:

+1(800) 322-0333 (Sales)

+1(650) 572-1400 (Support)

Fax:

+1 650 572 2822

LogiGear Japan – Tokyo

Địa chỉ

Hatsudai Center Bldg., 1-51-1, Hatsudai, Shibuya, Tokyo 151-0061, Japan

Số điện thoại:

+81-3-4500-8702