TestArchitect | Công cụ của bên thứ ba | Công cụ nguồn mở

Các chuyên gia Kiểm Thử Tự Động của chúng tôi rất thành thạo nhiều công cụ để phục vụ cho việc kiểm thử, từ công cụ Kiểm Thử Tự Động trên nền tảng mã thấp (Low-code) TestArchitect hàng đầu của chúng tôi đến nhiều công cụ mã nguồn mở và của bên thứ ba bao gồm Selenium, HP UFT, Quick Test Pro, Ranorex, và nhiều hơn nữa.

TestArchitect – Công cụ kiểm thử tự động trên nền tảng mã thấp (Low-code) của LogiGear Việt Nam

LogiGear là công ty tạo ra TestArchitect. Cho dù bạn là Agile hay đang tìm cách triển khai Kiểm Thử Liên Tục, TestArchitect đều có thể đáp ứng được nhu cầu Kiểm Thử Tự Động của bạn. LogiGear có thể giúp bạn tùy chỉnh và định dạng cấu hình TestArchitect phù hợp để đáp ứng các mục tiêu của bạn. Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi quy trình Kiểm Thử Tự Động của bạn chưa?

Tìm hiểu thêm >

Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại công cụ Kiểm Thử Tự Động

Các Chuyên gia Kiểm Thử Tự Động của chúng tôi được đào tạo về nhiều loại công cụ mã nguồn mở và của bên thứ 3, có nghĩa là chúng tôi có thể nhanh chóng liên kết với nhóm của bạn và các quy trình của bạn để giảm thiểu thời gian chết, góp phần duy trì được chất lượng.

Công cụ nguồn mở 

Các công cụ Kiểm Thử Tự Động thường có thể khá tốn kém; Cho dù bạn đang làm việc với Selenium, Appium, JUnit, Apache JMeter hay một số công cụ khác, các Chuyên gia Kiểm Thử Tự Động của LogiGear có thể giúp bạn khai thác hơn nữa tác dụng của các công cụ nguồn mở này để giúp bạn tự động hóa và phát hành các phần mềm chất lượng cao hơn trong thời gian nhanh hơn.

Tìm hiểu thêm >

Công cụ của bên thứ ba.

Để ra mắt sản phẩm đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách, bạn cần có sự tham gia liền mạch giữa chiến lược, phát triển và thử nghiệm. Là các chuyên gia kiểm tra liên tục và tự động hóa kiểm tra hàng đầu, các nhóm kiểm tra trong nước và ngoài Thị trường công cụ Kiểm Thử Tự Động đang luôn phát triển. Các Chuyên gia Kiểm Thử Tự Động của chúng tôi rất thành thạo trong các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như Ranorex Studio, HP UFT hoặc SmartBear TestComplete; bằng cách này, chúng tôi có thể nhanh chóng và liền mạch truyền tải chất lượng cao hơn vào Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) của bạn.

Tìm hiểu thêm >

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này không được xác nhận, liên kết trực tiếp, duy trì, ủy quyền hoặc tài trợ bởi bất kỳ công ty nào được đề cập trong bài viết này (Ranorex, Tricentis, SmartBear LLC, HP và các nhóm dự án mã nguồn mở được liệt kê). Tất cả tên sản phẩm và công ty đều là thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu ban đầu. Việc sử dụng bất kỳ tên thương mại hoặc nhãn hiệu nào chỉ nhằm mục đích nhận dạng và tham khảo chứ không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu sản phẩm của họ.

Bắt kịp thời hạn với kinh phí phù hợp. Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để nâng cấp Vòng đời phát triển phần mềm ngay bây giờ?