Dịch Vụ Kiểm Thử Phần Mềm

Dịch vụ đảm bảo chất lượng của LogiGear Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm thử và các giải pháp về phần mềm.

Doanh nghiệp của bạn cần phần mềm với hiệu suất mà bạn có thể tin tưởng, và bạn cần quá trình khởi chạy trơn tru và không gặp lỗi. Đừng xem nhẹ quy trình đảm bảo chất lượng cho sản phẩm/ dịch vụ của bạn. Kiểm thử phần mềm trong quy trình đảm bảo chất lượng thường bị các doanh nghiệp bỏ qua, cho đến khi các lỗi và khiếm khuyết bắt đầu xuất hiện sau khi ra mắt. Và, chi phí để sửa những lỗi đó, mặc dù đáng kể, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí cơ hội của những khách hàng không hài lòng.

Dịch vụ kiểm thử và các giải pháp về phần mềm của LogiGear Việt Nam:

  • Kiểm Thử Liên Tục (Continuous Testing)
  • Kiểm Thử Chức Năng (Functional Testing)
  • Các chương trình đào tạo và tư vấn về Kiểm Thử Phần Mềm (QA Training and QA Consulting Packages).

Cho dù bạn đang tìm kiếm các dịch vụ kiểm thử toàn diện, các kỹ sư kiểm thử theo yêu cầu hay các nhóm kiểm thử chuyên nghiệp, chúng tôi có nhiều giải pháp nhân sự có thể cải thiện chất lượng phần mềm của bạn đồng thời giúp bạn tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả nhất.

Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Kiểm Thử.

LogiGear Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu trong ngành cho các dịch vụ Kiểm thử tự động, khi kết hợp tốc độ và sự tiết kiệm chi phí. Các chuyên gia kiểm thử tự động của chúng tôi có thể làm việc với công cụ kiểm tra phần mềm ưa thích của bạn hoặc TestArchitect của riêng chúng tôi để tiến hành các dự án Kiểm thử quy mô lớn.

Chúng tôi có nguồn nhân lực cho từng giai đoạn của dự án

Thiết kế

Chúng tôi sẽ thiết kế các yêu cầu kiểm thử, tạo ra các kế hoạch kiểm thử, và thiết kế chiến lược cũng như quá trình kiểm thử toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Phát Triển Kế Hoạch Kiểm Thử

Chúng tôi sẽ thực hiện các kiểm thử hệ thống, kiểm thử chức năng và kiểm thử tự động.

Triển Khai Quy Trình Kiểm Thử

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm thử sơ khởi, kiểm thử chấp nhận của người dùng, kiểm thử tích hợp và kiểm thử quy hồi trong bước này.

 

Tìm hiểu cách LogiGear Việt Nam giúp doanh nghiệp của bạn triển khai quy trình kiểm thử phần mềm như thế nào?