Giải pháp Kiểm thử Tự động Đặc thù

Tìm hiểu kiến thức chuyên sâu mà các nhà lãnh đạo cần biết trước khi bắt đầu áp dụng Phân phối liên tục.

Ngày nay, người tiêu dùng đang ở giữa cuộc cách mạng ô tô do trong việc ngày càng gia tăng số lượng phần mềm vào ô tô với danh nghĩa là đem đến sự thoải mái, tiện lợi và an toàn. Một số phương tiện đang có hơn 100 bộ điều khiển điện tử (ECU) trở lên! ECU là chương trình điều khiển chính của mọi chức năng của ô tô từ tăng tốc, phanh, đến hệ thống Human Machine Interface (HMI – Giao diện Người máy) về cơ bản là máy móc chính thống.

Vấn đề ở đây là cho dù các tiêu chuẩn cấp thấp (AUTOSAR và matlab, và các tiêu chuẩn lớp hệ điều hành khác) thì chúng có thể không góp phần vào Kiểm thử Tự động cho đến khi tất cả các thành phần EMC kết hợp với nhau trong xe nguyên mẫu.

Kiểm thử Tự động khi được thực hiện đúng sẽ có thể là giải pháp để kiểm thử các hệ thống trong ô tô.

 Dịch vụ kiểm thử API của LogiGear Việt Nam bao gồm:

Kiểm thử GUI
Kiểm thử cảm biến
Kiểm thử hệ thống mã nhúng
Kiểm thử ứng dụng di động trên ô tô
Kiểm thử hệ thống âm thanh và thông tin giải trí

Tìm hiểu cách LogiGear giúp bạn linh hoạt trong Kiểm thử liên tục.

Phương pháp tiếp cận tự động hóa kiểm thử của LogiGear

Giải pháp của LogiGear bao gồm các khung có thể tái sử dụng được xác định cấu hình trước cho phần mềm ô tô và các chuyên gia Tự động hóa, những người làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu những điểm khó khăn cụ thể, sau đó tạo ra một giải pháp Tự động hóa phù hợp có thể cung cấp ROI vượt trội.

  • Chiến lược Kiểm thử Liên tục
  • Công cụ và khung
  • Chuyên gia về Kiểm thử Tự động
  • Các đề xuất tốt nhất về Kiểm thử Tự động 
  • Thực hiện Kiểm thử
  • Khả năng mở rộng và bảo trì
  • Hỗ trợ bảo trì

TestArchitect

Với cách tiếp cận giảm thiểu mã, TestArchitect tăng hiệu quả Kiểm thử tự động trong Phân phối liên tục bằng cách cho phép phát triển Kiểm thử sớm, giảm thời gian tạo dựng và duy trì Tự động hóa kiểm thử đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm>

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với một trong những thành viên của LogiGear