Hợp lý hóa quy trình hoạt động của giải pháp tự động hóa quy trình bằng rô bốt

Tự động hóa quy trình bằng rô bốt: Tăng hiệu quả. Giảm chi phí hoạt động.

Tự động hóa quy trình bằng rô bốt (RPA) có thể là một món quà trời cho các doanh nghiệp đang tìm cách hợp lý hóa các quy trình hoạt động của họ. Rô bốt hoạt động 24/7, cung cấp khả năng dự đoán, độ tin cậy và tính liên tục của dịch vụ – ngay cả khi nhu cầu tăng đột biến. 

Tốc độ và hiệu quả của RPA thông minh làm giảm nguy cơ lỗi giao dịch (ví dụ: đầu vào dữ liệu không chính xác, quy trình không đầy đủ) và giảm thời gian chu kỳ quy trình. Với việc giảm chu kỳ từ 50% trở lên, RPA cho phép nhân viên của bạn có thời gian để tập trung nhiều hơn vào các trường hợp và các nhiệm vụ cần nhiều tư duy nhận thức hoặc sự đồng cảm hơn.

Những thách thức lớn nhất liên quan đến việc thực hiện RPA thường xảy ra với các nhóm thiếu chuyên môn về RPA. Thiết lập RPA cần một chuyên gia cho mọi giai đoạn của quy trình, từ thiết lập và tạo ra cho đến thực hiện và tối ưu hóa. Điều này sẽ đảm bảo rằng các quy trình được thiết lập chính xác cho các chức năng được yêu cầu, và các nhu cầu về kiến ​​trúc và sự tuân thủ nguyên tắc được đáp ứng.

 Dịch vụ kiểm thử API của LogiGear Việt Nam bao gồm:

Hơn 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực kiểm thử và phát triển phần mềm)
Đội ngũ nhân viên được chứng nhận về các công cụ RPA hàng đầu
Khả năng tăng hoặc giảm nhanh chóng

Tìm hiểu cách LogiGear có thể hợp lý hóa hiệu quả hoạt động của bạn lên đến 50%

Phương pháp tiếp cận tương tác RPA của LogiGear

LogiGear sẽ tuân theo phương pháp tiếp cận có cấu trúc để tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ đảm bảo rằng công ty của bạn có thể xử lý các thay đổi cần thiết liên quan đến RPA. Trong một quy trình tham gia điển hình, các chuyên gia RPA của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thực hiện những việc sau:

Trước tiên, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để hướng tới các quy trình kinh doanh tốt nhất, và để hiểu chiến lược tổng thể của bạn để triển khai RPA. 

Sau đó, chúng tôi sẽ xác định và đánh giá các lĩnh vực tốt nhất để thực hiện RPA trong các quy trình kinh doanh của bạn. Một phần của quá trình này sẽ bao gồm đánh giá khả năng hiển thị, đánh giá Tỷ suất hoàn vốn (ROI) và mức độ ưu tiên cho việc tạo rô bốt. Tiêu chí có thể bao gồm các lĩnh vực sau: giảm số lượng công việc thủ công, giảm sai sót khi nhập dữ liệu, v.v.

Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tạo ra các chương trình RPA của bạn. Chúng sẽ được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa. Điều này sẽ bao gồm: 

  • Thiết kế ban đầu của rô bốt và quy trình làm việc 
  • Quy trình thực hiện của rô bốt
  • Quy trình kiểm thử và triển khai của rô bốt 
  • Hỗ trợ và bảo trì cho rô bốt đối với bất kỳ bản cập nhật nào trong tương lai của các quy trình kinh doanh và phần mềm liên quan.

Bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi tổ chức của bạn với sự hỗ trợ từ RPA chưa?