Dịch vụ Kiểm thử Phần mềm Thông qua Thuê Ngoài

Phương pháp tiếp cận tương tác

Các đội nhóm hoạt động ở nước ngoài có thể giải quyết nhiều vấn đề Kiểm thử phần mềm phổ biến, bao gồm: Thiếu chuyên môn về chủ đề, Thiếu cơ sở hạ tầng/ tài nguyên, Khả năng mở rộng của quy trình Đảo bảo chất lượng và Thời gian gia nhập thị trường. LogiGear Việt Nam cung cấp một mô hình kết hợp cho Dịch vụ kiểm thử phần mềm thuê ngoài, bằng cách hợp tác với LogiGear Việt Nam, bạn sẽ nhận được: 

  • Giao hàng/ Nhân viên tại các văn phòng vệ tinh của chúng tôi ở Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Việt Nam) 
  • Một giám đốc dự án tại Việt Nam
  • Nguồn hỗ trợ trong nước luôn trong tư thế sẵn sàng cho một số khu vực ở Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế

Việt Nam là nơi hoàn hảo để áp dụng dịch vụ Kiểm thử cho quy trình Đảm bảo chất lượng ra nước ngoài 

Kể từ khi mở trung tâm Kiểm thử phần mềm ra nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2004, chúng tôi đã giúp vô số tổ chức thành công trong Kiểm thử phần mềm của họ. Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến cho việc Kiểm thử cho quy trình Đảm bảo chất lượng ra nước ngoài hàng đầu trên thế giới.

Dịch vụ Kiểm thử để Quản lý chất lượng ra nước ngoài

Kiểm Thử Tự Động
Kiểm Thử Liên Tục 
Kiểm Thử Chức Năng và hơn thế nữa!

Bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi quy trình kiểm thử của bạn với Kiểm thử Tự động hàng đầu chưa?