Nói chuyện với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Hãy cùng nói về mục tiêu mà bạn mong muốn phần mềm của mình đạt được

Từ việc phát triển các bộ Tự động hoá kiểm tra, tuỳ chỉnh đến thủ công đảm bảo chất luợng bản địa hoá rồi đến triển khai Salesforce CRM, mảng Gia công và Kiểm thử Phần mềm của chúng tôi sẵn sàng cung cấp giá trị và chất luợng cho tổ chức của bạn – mà không cần phải bỏ quá nhiều tiền. Không chắc mình đang cần những cái gì? Được thôi không sao cả! Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể đánh giá mục tiêu và mong muốn của bạn để có thể hoạch định ra một chiến luợc nhằm giúp tổ chức đạt đuợc khoản lợi đầu tư đúng đắn.

Được tin tuởng bởi

  VĂN PHÒNG LOGIGEAR

  LogiGear Việt Nam – TP Hồ Chí Minh

  Địa chỉ:

  462 Phan Xich Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Số điện thoại:

  +84 28 3995 4072

  Fax:

  +84 28 39954076

  LogiGear Việt Nam – Đà Nẵng

  Địa chỉ

  346 đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  Số điện thoại:

  +84 236 3655 333

  Fax:

  +84 28 39954076

  LogiGear Việt Nam – Huế

  Địa chỉ:

  53 đường Nguyễn Huệ, Quận Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế, Huế, Việt Nam

  LogiGear USA – Seattle

  Địa chỉ

  600 Stewart Street Suite 400, Seattle WA 98101

  LogiGear USA – Trụ sở chính

  Địa chỉ:

  1730 S. Amphlett Blvd. Suite 200 San Mateo, CA 94402

  Số điện thoại:

  +1(800) 322-0333 (Sales)

  +1(650) 572-1400 (Hỗ trợ)

  Fax:

  +1 650 572 2822

  LogiGear Japan – Tokyo

  Địa chỉ

  Hatsudai Center Bldg., 1-51-1, Hatsudai, Shibuya, Tokyo 151-0061, Japan

  Số điện thoại:

  +81-3-4500-8702