Tài Liệu

LogiGear giúp nhà phát triển thương mại điện tử nhanh chóng thực hiện kiểm thử nội địa hóa để đạt được hơn 1 triệu lượt tải xuống từ cửa hàng ứng dụng

Tổng Quan

Khách hàng muốn có một đối tác có chuyên môn kiểm thử sâu rộng, người có thể nhanh chóng tăng tốc và đóng vai trò mở rộng nhóm của họ để giúp họ hỗ trợ kiểm thử nội địa hóa và kiểm thử chức năng cho các ứng dụng di động và máy tính để bàn của họ.

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng cung cấp một ứng dụng lập hóa đơn và lập hóa đơn hàng đầu trong ngành tự hào về việc dễ dàng, đơn giản để sử dụng và có thể tùy chỉnh. Sản phẩm cung cấp các bản sao điện tử cho các hóa đơn trên cả nền tảng máy tính để bàn và di động và các mẫu có thể tùy chỉnh cho một thị trường toàn cầu.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

  • Kiểm thử thủ công nội địa hóa cho các ngôn ngữ tiếng Anh, châu Âu và Double-Byte.

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm: 

  • Kiểm thử thủ công nội địa hóa được thực hiện bởi một nhóm ban đầu gồm 4 người kiểm thử thủ công, bao gồm chạy kiểm thử toàn diện, văn bản để đảm bảo rằng (1) tất cả văn bản được bản địa hóa và (2) không có kiểm thử nào bị chồng chéo/cắt ngắn trên web hoặc nền tảng di động.
  • Đảm bảo rằng các định dạng ngày và thời gian chính xác đã được sử dụng cho các quốc gia cần thiết, và cả tiền tệ thích hợp đã được sử dụng ở mỗi địa phương.

Kết Quả

Giảm chi phí nhân sự do chênh lệch chi phí lao động

Mở rộng thành công sản phẩm cục bộ, dẫn đến 1 triệu lượt tải xuống ứng dụng

    Xem thêm tại đây