Tài Liệu

LogiGear Giúp Tăng 50% Hiệu Quả Cho Gã Khổng Lồ Viễn Thông

Tổng Quan

Khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động cần tài nguyên đảm bảo chất lượng (QA) trong nhóm hỗ trợ hoạt động sản phẩm (POST) để dẫn dắt giải quyết vấn đề sau khi ra mắt khi họ bắt tay vào một sáng kiến ​​kinh doanh nhằm thúc đẩy nhiều lưu lượng truy cập hơn vào ứng dụng di động của họ.

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng của chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn nhất tại Hoa Kỳ. Để bắt kịp xu hướng, họ đã khuyến khích nhiều khách hàng sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động thay vì trang web để xử lý các tác vụ như thanh toán hóa đơn hoặc xem bảng sao kê của họ. Thách thức chính ở đây là, khi khách hàng khuyến khích nhiều khách hàng hơn sử dụng ứng dụng thay cho trang web, thì lượng khiếu nại của khách hàng về ứng dụng sẽ tăng lên. Do đó, khách hàng của chúng tôi cần một chuyên gia QA để quản lý nhiều hệ thống con ứng dụng, chủ sở hữu và các bên liên quan nhằm thực hiện mục tiêu tăng mức sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Phương Pháp Tiếp Cận 

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

 • Tài nguyên QA tại chỗ (Patrick Colgan của LogiGear), bao gồm các chức năng công việc (nhưng không giới hạn ở):
  • Phân tích phiếu hỗ trợ khách hàng để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
  • Giáo dục khách hàng về chức năng của ứng dụng.
  • Quản lý quá trình theo dõi và giải quyết lỗi.
  • Làm đầu mối liên lạc giữa đại diện phát triển và chăm sóc khách hàng

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm

 • Làm việc với các nhà phát triển trong quá trình thiết kế lại ứng dụng để:
 • Xem cách các thành phần gốc và chế độ xem web của ứng dụng tự trình bày.
 • Hiểu cách các hệ thống back-end có thể được thiết kế khác với trước đây.
 • Phân tích và theo dõi các phiếu hỗ trợ khách hàng để phát hiện ra các xu hướng sẽ được trình bày cho các nhà phát triển để phân tích nguyên nhân gốc rễ.
 • Quản lý và làm việc với trung bình 6 nhóm để giải quyết các vấn đề sau khi ra mắt.
 • Đảm bảo trải nghiệm khách hàng tối ưu bằng cách thông báo các vấn đề đã biết cho nhóm hỗ trợ, nhóm này sau đó sẽ được chuyển đến khách hàng.

Kết Quả

Cải thiện 50% hiệu quả tồn kho và thời gian quay vòng

“I wanted to give a HUGE kudos to Patrick Colgan. I have come to realize recently how much I depend on him and the work he does. He is an AMAZING part of [our company] and displays all of the values that we hold as a company.”

From our client regarding Patrick Colgan’s work 

  Xem thêm tại đây