Tài Liệu

LogiGear thực hiện chiến lược kiểm thử thủ công trên nền tảng di động thông qua 3 liệu trình phức tạp cho các ứng dụng đa nền tảng

Tổng Quan

Khách hàng của chúng tôi đã tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử để hỗ trợ phát triển chiến lược kiểm thử di động toàn diện, thủ công cho các ứng dụng của họ; Các ứng dụng này cần phải tương thích trên nhiều nền tảng, bao gồm các ứng dụng dựa trên web, ứng dụng di động và chức năng dịch vụ web

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng của LogiGear đã là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong việc dự đoán thương tích trước khi chúng xảy ra trong hơn 20 năm. Họ cung cấp một loạt các giải pháp để giúp khách hàng cải thiện và duy trì kết quả chương trình an toàn của họ, với những hiểu biết về rủi ro tại nơi làm việc và các mẹo về việc tạo ra văn hóa giảm thiểu các sự cố tại nơi làm việc. Các sản phẩm giao hàng của khách hàng 2 là các ứng dụng dựa trên web, cũng có thể truy cập thông qua các ứng dụng di động, việc tạo ra một môi trường kiểm thử phức tạp.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

 • Tạo và thực hiện hơn 20.500 trường hợp kiểm thử thủ công
 • Báo cáo trạng thái hàng ngày, giữ cho khách hàng của chúng tôi am hiểu về tình trạng của dự án

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm

 • Ngăn xếp kỹ thuật được sử dụng để thực hiện chiến lược kiểm thử thủ công logigear bao gồm:
  • Jama Cloud để quản lý trường hợp kiểm thử
  • Jira để theo dõi lỗi
  • Trình giả lập và thiết bị vật lý để thực hiện các bài kiểm thử
 •  Chiến lược kiểm thử thủ công logigear bao gồm 3 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1 – Bản thiết kế: Trong giai đoạn kế hoạch chi tiết này, nhóm Logigear đã phân tích quy trình/ứng dụng công việc và bắt đầu thiết kế các bài kiểm thử dựa trên các kịch bản có thể.
  • Giai đoạn 2 – Giao hàng: Các trường hợp kiểm thử được tạo trong giai đoạn BluePrint đã được thực thi, các tiêu chí chấp nhận đã được khớp và thực hiện ad -hoc. kiểm thử thăm dò cũng được thực hiện trong giai đoạn này.
  • Giai đoạn 3 – Chứng nhận: Trong giai đoạn cuối, bất kỳ lỗi nào được phát hiện trong 2 giai đoạn đầu tiên đã được xác minh và chuyển cho nhóm khách hàng. kiểm thử Sanity cũng được thực hiện để đảm bảo rằng các bản sửa lỗi đã được thực hiện.

Kết Quả

Hơn 20.500 trường hợp kiểm thử thủ công được tạo và thực hiện

Hơn 6.500 lỗi được tìm thấy, xác minh và sửa

Quan hệ đối tác lâu dài được hình thành giữa khách hàng và logigear, kéo dài hơn 10 năm

  Xem thêm tại đây