Tài Liệu

LogiGear thực hiện kiểm thử bản địa hóa cho công ty Robot Telepresence về ứng dụng cho 7 ngôn ngữ, tiết kiệm cho khách hàng của chúng tôi hơn 300.000 đô la hàng năm

Tổng Quan

Khách hàng cần một nhà cung cấp kiểm thử phần mềm để hỗ trợ kiểm thử nội địa hóa QA trên web, di động và hệ điều hành để đảm bảo rằng giao diện người dùng (UI) của Cổng người dùng của họ được vận hành trên 7 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản.

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng là một công ty khởi nghiệp mang tính cách mạng chuyên về các hệ thống robot độc đáo cho phép người dùng không chỉ là một phần của cuộc trò chuyện, mà còn có sự hiện diện vật lý trong không gian nơi cuộc trò chuyện đang diễn ra từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Thiết bị robot trên bánh xe cung cấp cho người dùng hỗ trợ giọng nói và video đầy đủ tương tự như các dịch vụ từ xa khác, nhưng thiết bị này cũng cho phép người dùng di chuyển từ xa hoặc lái xe thiết bị robot quanh sàn hoặc phòng. Sản phẩm có các trường hợp sử dụng khác nhau như hội nghị truyền hình từ xa, tùy chọn du lịch điện tử và đặc biệt, giúp người dùng hỗ trợ người dùng có các vấn đề về khả năng truy cập. Những người thường không thể tham dự các cuộc họp, bài học, hội thảo, v.v., do suy giảm thể chất giờ đây có thể tham gia như thể họ ở đó.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

  • Chiến lược kiểm thử nội địa hóa
  • kiểm thử các ứng dụng đa nền tảng (web, di động và hệ điều hành) trên 7 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và hai ngôn ngữ byte)

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm:

  • Khung Selen và Python được tạo ra cho bản địa hóa UI dựa trên trình duyệt
  • Squish được sử dụng cho ứng dụng iOS tự động hóa đa ngôn ngữ
  • kiểm thử thủ công trên các thiết bị Telepresence

Kết Quả

The project delivered over-the-top ROI for the client in multiple ways:

2 weeks → 4 hours reduction in testing time

145 automated test cases, 21 test environment combination custom test framework creation/development

$300K saved annually

Dự án đã cung cấp ROI quá mức cho khách hàng theo nhiều cách:

2 tuần → giảm 4 giờ trong thời gian kiểm thử

145 trường hợp kiểm thử tự động, 21 Kết hợp môi trường kiểm thử tạo/phát triển Khung kiểm thử tùy chỉnh

$ 300K được lưu hàng năm

    Xem thêm tại đây