Tài Liệu

LogiGear thực hiện kiểm thử đa nền tảng sáng tạo và ổn định cho Công Ty Bán Lẻ trong Fortune 100

Tổng Quan

Là một phương tiện để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, khách hàng muốn cải thiện hiệu quả của trang web và các tính năng của họ. Khách hàng đã tìm kiếm một nhà cung cấp kiểm thử có thể tiến hành kiểm thử tự động cho trang web của họ trên các tính năng khác nhau trên nhiều nền tảng, trình duyệt và thiết bị. 

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng của chúng tôi có hơn 100 năm trong ngành công nghiệp thực phẩm, duy trì danh tiếng xuất sắc và thực phẩm ngon chất lượng tổ. Trang web của họ cho phép khách hàng duyệt qua lựa chọn thực phẩm của họ, cũng như mua hàng thông qua một hệ thống bảo mật. Thông qua các tính năng email, khách hàng có thể nhận được phản hồi nhanh chóng cho các câu hỏi, công thức nấu ăn và thông tin của công ty. Các tính năng trang web đều được kết nối chặt chẽ trong một hệ thống phức tạp kêu gọi các trường hợp kiểm thử mở rộng.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

 • Các giải pháp tự động hóa Selenium LogiGear có hiệu quả về chi phí và sẵn sàng để sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian cho các dịch vụ tạo và bảo trì bộ hồi quy để cho phép tự động hóa kiểm thử trên nhiều nền tảng.
 • Khung độc quyền được tạo bởi LogiGear cũng có khả năng duy trì cao để tự động hóa kiểm thử.

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm:

 • 2 tính năng chính được tập trung vào là:
  • “Thêm vào tính năng giỏ hàng
  • Tính năng thanh toán trực tuyến
 • Các tính năng này cũng được liên kết với các tính năng khác cũng cần được tính toán, chẳng hạn như:
  • Sự chi trả
  • Lựa chọn sản phẩm
  • Số lượng hàng tồn kho
 • Trái ngược với việc học một khung mới, tích hợp trong nhà, nhóm LogiGear, đã có thể bắt đầu kiểm thử ngay lập tức và dạy cho khách hàng trong nhóm thực hành tốt nhất để sử dụng khung, đảm bảo hiệu quả liên quan đến cả thời gian và chi phí.

Kết Quả

1,748 trường hợp kiểm thử tự động

94%+ Tỷ lệ bảo hiểm tự động hóa

1,862 trường hợp kiểm thử được cung cấp cho 11 nền tảng

Chạy hồi quy trên 11 nền tảng hàng ngày

  Xem thêm tại đây