Tài Liệu

LogiGear và Lunavi Tạo Ra Giải pháp Tự động hóa Selenium Linh Hoạt cho Nhà cung cấp Bảo hiểm

Tổng Quan

Khách hàng của chúng tôi đã tìm ra giải pháp để chuyển đổi SDLC của họ sang quy trình CI / CD cho Microsoft Azure. Ứng dụng web của khách hàng, được viết bằng AngularJS, giúp người dùng đăng ký bảo hiểm ô tô cho xe của họ.

Thông tin Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi là một tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia. Ứng dụng web của họ giúp khách hàng đăng ký bảo hiểm ô tô, với khả năng phân loại xe hiệu quả hơn so với ứng dụng trước đó. Để chuyển sang Quy trình DevOps một cách hiệu quả, khách hàng đã ký hợp đồng với Lunavi (trước đây là Deliveron) và LogiGear để cung cấp các dịch vụ Kiểm thử tự động cho ứng dụng. Phần lớn các dịch vụ kiểm thử được tập trung vào Kiểm thử ứng dụng web và Kiểm thử API.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

 • Lunavi, đối tác kinh doanh của LogiGear, phụ trách phát triển ứng dụng web
 • 2 trong số các Kỹ sư Phát triển phần mềm của LogiGear sẽ chịu trách nhiệm cung cấp Kiểm thử tự động hóa cho ứng dụng web bằng cách tạo khung Selenium tùy chỉnh, sử dụng C# được xây dựng để hỗ trợ kiểm tra giao diện người dùng và kiểm thử API.

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm

 • Phân tích câu chuyện của doanh nghiệp để tạo dựng, triển khai và quản lý câu chuyện người dùng Tự động hóa.
 • Tạo trình bao bọc tùy chỉnh để xử lý các hoán vị nhằm điều khiển web tùy chỉnh mà Selenium trong ứng dụng không thể tương tác, do đó giảm chi phí bảo trì.
 • Thiết kế Trình quản lý trình điều khiển tùy chỉnh xử lý các bước kiểm thử và xác minh để cho phép các trường hợp kiểm thử Tự động hóa chạy song song trên nhiều trình duyệt.
 • Tạo dựng các thuộc tính TestMethod tùy chỉnh để thu thập tất cả thông tin ngoại lệ, từ các trường hợp kiểm thử không thành công và lưu trữ chúng ở một nơi, giúp theo dõi và phân tích lỗi dễ dàng hơn
 • Đội ngũ LogiGear đã đào tạo khách hàng về khuôn khổ mới và cung cấp các phương pháp hay nhất để hỗ trợ bảo trì; bằng cách này, khách hàng sẽ có khả năng để nhân viên Phát triển của họ thực hiện một phần kiểm thử – một xu hướng rất lớn trong CI / CD ngày nay.

Kết Quả

Trong khi dự án vẫn đang tiếp tục, đội ngũ LogiGear đã có thể tạo ra nhiều tác động tích cực cho khách hàng, bao gồm:

 • Giảm thiểu số bước lặp lại và xác minh giữa các tình huống của người dùng
 • Cho phép khách hàng phát hiện tất cả các lỗi trong quá trình chạy các trường hợp kiểm thử Tự động hóa
 • Di chuyển sang một thư viện báo cáo kiểm thủ khác giúp hợp lý hóa khả năng phân tích kết quả kiểm thử của khách hàng

Giai đoạn tiếp theo của dự án này sẽ tập trung vào phiên bản di động của ứng dụng, với việc kiểm thử cần phải bao gồm cả Android và iOS.

  Xem thêm tại đây