Trở thành Đối tác

Tham gia LogiGear

Chúng tôi chào mừng bạn tham gia cùng chúng tôi phát triển. Chương trình đối tác LogiGear được thiết kế để bổ sung cho dịch vụ của công ty bạn hoặc thậm chí giúp khởi động hoạt động tư vấn của riêng bạn thông qua LogiGear. Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa lên thị trường, làm bản thử, bán, hỗ trợ dịch vụ kiểm thử tốt nhất và phần mềm Tự động hóa Kiểm thử trên thị trường. Đơn giản chỉ cần điền vào mẫu đơn, và chúng tôi sẽ liên hệ về các khả năng hợp tác.

Giá trị trong việc Đối tác với LogiGear

  • Tăng doanh thu của bạn. LogiGear có kinh nghiệm Đảm bảo Chất lượng trong mọi ngành nghề với các tài liệu tham khảo từ khách hàng mà bạn có thể tận dụng để phát triển doanh nghiệp của mình
  • Mở rộng hướng cung cấp của bạn. LogiGear có kinh nghiệm Đảm bảo Chất lượng trong mọi ngành nghề với các tài liệu tham khảo từ khách hàng mà bạn có thể tận dụng để phát triển doanh nghiệp của mình
  • Hỗ trợ Bạn và Khách hàng của bạn. Chúng tôi cung cấp những buổi huấn luyện và hỗ trợ cần thiết để đưa đến giải pháp kiểm thử đúng đắn cho khách hàng.

Được tin tuởng bởi